Bjelovarski sajam

SKOK 2010

 

Priopćenje s press-konferencije Bjelovarskog sajma održane u srijedu 22. rujna

NA PRESS KONFERENCIJI BJELOVARSKOG SAJMA I HRVATSKOG CENTRA ZA KONJOGOJSTVO 22.RUJNA NOVINARI OBAVIJEŠTENI DA JE ODGOĐENO ODRŽAVANJE 3.SKOKA – SAJMA KONJA I OPREME ZA KONJE KOJI SE TREBAO ODRŽATI 2. I 3. LISTOPADA NA SAJAMSKOM PROSTORU GUDOVAC

SKOK uskočio u LOREKO!

Bjelovar – Gudovac Bjelovarski sajam je nakon uspješno organiziranih četiri sajma u 2010. godini u dogovoru sa svojim suorganizatorima odlučio odgoditi ovogodišnju specijaliziranu sajamsku priredbu konja i opreme za konje pod nazivom SKOK koja se trebala po treći puta održati u Gudovcu 2. i 3. listopada. O tome je novinare izvijestio Zlatko Salaj, direktor Bjelovarskog sajma:
- Naš SKOK se odgađa za šest mjeseci i održat će se 21. i 22. svibnja 2011. godine zajedno sa LOREKOM, sajmom lova, ribolova, ekologije i turizma. Obzirom na ukupnu gospodarsku situaciju u Hrvatskoj došli smo do zaključka da se SKOK odgodi za proljeće. Nije u pitanju ni sabotaža, niti da netko ne želi doći na sajam, nego je u pitanju što mnogi uzgajivači i izlagači zbog troškova jednostavno ne bi mogli doći. Nije dobro da nakon uspješnih sajamskih manifestacija pripremimo jednu za koju smo unaprijed procijenili da bi bila slabija od prethodnih. Valja znati da smo dosadašnje sajmove konja i opreme za konje organizirali s financijskim minusom za razliku od drugih sajmova. I mi ove godine moramo štediti i paziti kamo ulažemo jer su zbog sniženih cijena sajamskog prostora i Bjelovarskom sajmu značajno smanjeni prihodi. Istovremeno želimo početi provoditi jednu novu poslovnu strategiju u kojoj spajamo dvije specijalizirane sajamske manifestacije koje su na više načina logički povezane i pritom financijska sredstva za organizaciju dva sajma možemo usmjeriti u jedan na mnogo kvalitetniji način, posebno kada je riječ o ulaganju u marketing i promidžbu. Isto tako te dvije sajamske manifestacije koriste dva zasebna prostora. Loreko se odvijao u izloženim dvoranama, a Skok u stajama. Kada ih spojimo naš sav prostor u Gudovcu će postati jedan veliki sajam koji neće biti ništa manji od naših velikih sajmova kao što su u proljeće i jesen. Te vrste sajmova kao što su SKOK i LOREKO se i u svijetu organiziraju zajedno. Mislimo da je to dobar potez za budućnost.
U ime suorganizatora Sajma konja i opreme za konje govorio je Pavo Sabolski, v.d. ravnatelj Hrvatskog centra za konjogojstvo – državne ergele Đakovo i Lipik.
- Na Bjelovarskom sajmu mi se konjogojci vrlo dobro osjećamo, pa smo tako i u razgovorima s upravom sajma o održavanju ovogodišnjeg SKOK-a bili jednoglasni da se treba odgoditi. Ponešto je termin preblizu tek završenom jesenskom sajmu, a i postoji zamor konjogojaca svim ovogodišnjim događanjima u konjogojstvu. Sa svojim suradnicima obavili smo razgovore u svim Savezima i udrugama i sa konjogojcima koji su se gotovo jednoglasno složili da se sajam odgodi. Većina smatra pozitivnim odluku da se spoje dva sajma zbog dolaska većeg broja posjetitelja. Sada smo još dobili i više vremena za kvalitetnije uređenje prostora za smještaj konja, a novi termin je dobro pogođen i usklađen sa drugim terminima koji se odnose na aktivnosti u konjogojstvu. Isto tako će se proširiti broj konjičkih aktivnosti i natjecanja na sajmu.
Novinare je posebno zanimalo jesu li na odgodu SKOK-a imali utjecaj kadrovske promjene i neki drugi nesporazumi u hrvatskom konjogojstvu i konjičkom sportu kao što je spajanje državnih ergela Lipik i Đakovo. Na to je pitanje odgovorio Pavo Sabolski, v.d. ravnatelja:
- Zadovoljan sam kako se odvija situacija i na ergeli Đakovo i na ergeli Lipik kao i u Hrvatskom centru za konjogojstvo. Ni jedna aktivnost nije stala i normalno se radi. Nema ničeg spornog. Kod svih promjena ima onih koji su i onih koji su protiv, pa tako i kod spajanja državnih ergela. Vjerujem da je to dobar potez kojim će se uštediti značajna financijska sredstva.
T.Pemper