ŠTETE NA BILJKAMA OD EKSTREMNIH VREMENSKIH UVJETA

ŠTETE NA BILJKAMA OD EKSTREMNIH VREMENSKIH UVJETA Datum: 07.02.2012.

Mikrobiološki preparati u funkciji smanjenja šteta 

U zadnje vrijeme svjedoci smo,  da uslijed globalnog zatopljenja i klimatskih promjena uvjeti za uzgoj poljoprivrednih kultura niti jedne vegetacijske sezone nisu isti. Ekstremne vremenske pojave: suša, poplave, izrazito visoke ili niske temperature, tuča, olujni vjetrovi nanose velike gospodarske štete sektoru poljoprivrede te smanjuju njen proizvodni potencijal.

Posebice su sve učestalije suša i povišene temperature (iznad 25 °C) koje uzrokuju toplinski stres biljaka te ožegotine plodova.Između ostalih mjere koje bi mogle ublažiti ranjivosti poljoprivredne proizvodnje u takvim uvjetima odnose se na povećanje kapaciteta tla za prihvat i skladištenje vode te izgradnju organske tvari tla. Sadržaj organske tvari u tlu je odlučujući  za retenciju vode u tlu a na količinu organske tvari u tlu moguće je postepeno utjecati gnojidbom organskim gnojivima (npr. Condit) uz odgovarajuće agrotehničke mjere.

Štete od niskih temperatura, kasno proljetnog te ranojesenskog mraza u nasadima također nisu zanemarive.U pojedinim godinama čak su tolike da se proglašava elementarna nepogoda. Za voćke su opasne situacije kada potkraj zimskog mirovanja nastupi zatopljenje, krene buđenje vegetacije, a potom stigne val zahladnjenja. 
Za jabuku su u doba bubrenja cvatnih pupova opasne niske temperature ( -3 do -5oC) ovisno o duljini trajanja hladnoće, a za vrijeme fenofaze crvenih glavica kada su cvatni pupovi već dijelom otvoreni osjetljivost na pozebu je još i veća.U punoj cvatnji niske temperature (do -2oC) su pogubne i slijede pozebe.Netom zametnuti plodovi mogu pozepsti već pri temperaturi od -1,7oC.
Na rane proljetne mrazeve osobito su osjetljive breskve i marelice. Blage zime s provocirajućim temperaturama značajno umanjuju otpornost na iznenadne niske zimske temperature. Takvi uvjeti mogu dovesti i do najveće štete - propadanje marelice (apopleksija). Osim proljetnih mrazeva i naglih izmjena temperatura učestaloj pojavi apopleksije marelica također pogoduje suša tijekom vegetacije ili pak pojava visokih podzemnih voda u kišnom razdoblju. Marelica je voćna vrsta koja podnosi niske zimske temperature,ali ne podnosi velika temperaturna kolebanja u kasnu zimu i rano proljeće,što je zadnjih godina sve češća pojava. Tek zametnuti plodovi marelice osjetljiviji su na pozebu od cvjetova (00C).
Podizanjem voćnjaka otpornim sortama, na izabranom položaju i ekspoziciji za određeno područje, rizik od mraza i niskih temperatura može svesti na minimum. Mnogi voćari koji to nisu bili u mogućnosti provesti pa su podigli voćnjake gdje su imali zemlju, na nepovoljnijim položajima, su prisiljeni boriti se s niskim temperaturama i mrazom svim raspoloživim riješenjima (orošavanje,dimljenje,prekrivanje voćke,antistresni preparati).
Za sve eko poljoprivredne proizvođače i one koji teže poboljšanju svoje proizvodnje Plodovi zemlje d.o.o. svojom ponudom proizvoda i preparata certificiranih za eko proizvodnju nastoje dati svoj doprinos zdravijem načinu života, razvoju ekološke svijesti uz poseban naglasak na očuvanje okoliša.
Antistresni mikrobiološki preparat Plants Protector Thiofer se primjenjuje kod svih kultura u vrtu, vinogradu, povrtnjaku i voćnjaku kao rješenje za rizik od mraza,niskih temperatura,suše i ostalih stresova u uzgoju bilja (presađivanje,bolesti i štetnici..)
Posebno značenje ima kao zaštita od ranih i kasnih mrazova te visokih temperatura i nepovoljnih vanjskih utjecaja u proizvodnji. Preparat je prirodnog porijekla i ekološki prihvatljiv. Osnovu preparata čine bakterije Thiobacilus spp. te makro i mikroelementi (N,P,K,S,Ca,Mg,Fe,Cu,Zn,Mn,Si,Ni,Na,B). Zbog specifičnog mehanizma djelovanja bakterija koje Thiofer sadrži efekti primjene su višestruki. THIOFER biljke usvajaju preko lista ili korijena.U biljci dolazi do aktivacije mehanizama samoobrane na nepovoljne vanjske uvjete uzgoja , potiče se fotosinteza te biljka proizvodi više antifriz proteina (AFP), antifriz amino kiselina (AAA), šećera,vitamina i minerala. Biljka tada lakše i bez većih posljedica može prebroditi period stresa. Za antistresni učinak idealno je primjeniti Thiofer jedan do dva dana prije izlaganja stresu ( niske temperature,mraz...). Učinak djelovanja Thiofera u biljci se zadržava 15-20 dana.Primjenom Thiofera može se sniziti točka oštećenja od hladnoće čak za 7° C.
Nakon primjene Thiofera biljka bolje koristi prirodna hranjiva iz tla koja su do tada bila vezana u nepristupačnom obliku pa se smanjuje količina potrebne gnojidbe, povećava se otpornost biljke na bolesti (ušteda na radu i pesticidima), biljka je u boljoj kondiciji i otpornija te daje kvalitetniji urod.
Za više informacija o Thioferu i ostalim proizvodima posjetite naše stranice www.plodovizemlje.hr team Plodovi zemlje  dipl. inž. Elizabeta Matahlija