Lunjske masline samo tovare i ruksake primaju

Lunjske masline samo tovare i ruksake primaju Datum: 30.10.2013.
Priroda se poigrala s otokom Pagom kada ga je zanimljivo uobličila, a posebice kada mu je, na k sjeveru uperenom „prstu“ čiji je „nokat“ živopisni Lun, još u Kristovo doba dala kiće od divljih maslina. Danas je to maslinska šuma spomenik na tristotinjak hektara, a nastala je suživotom težaka, domaćih životinja i stoljećima pa i milenijima „iskiparenih“ debala, koje iskonsku domovinu s Kristom i dijele. Na divljake težaci su, iznad dometa propetih goveda u visoko cijepili plemenitu uliku. Danas je to uglavnom sorta oblica. Slagali su suhozide poput filigrana a patina koju su im dale bure, juga i nevere otkriva svakoga uljeza, koji je zagrebe. Tako se s prvim čeprkanjem i počelo svojatati težačku baštinu. Oni su naime vlasnici pojedinih stabala, a zemlja (osim privatnih ograda) uvijek je pripadala državi. Prijepor je nastao između Novalje i Luna, a sve je počelo brzopoteznim projektom Vrtovi lunjskih maslina od kojega su jedni očekivali uključenje maslinske šume u turizam, a drugi odmah nanjušili „betonizaciju“ i borbu za zemljištem pa i na račun maslina. -I sam sam bio u bivšoj ekipi koja je sugerirala turističku funkciju, ali je to provedeno na možda netaktičan način kaže aktualni gradonačelnik Novalje Ante Dabo koji je baš ovih dana šumom prošetao strane veleposlanike. Brzina je bila potrebna i zbog angažmana EU poticaja a najveći zahvat u prirodu je električni vlakić i turistička recepcija. -Sada smo međutim sve sredili i gospodarski i pravno pa je u odlukama jednakopravan glas grada i mjesta odnosno Zadruge iz Luna i lunjskim maslinama ne prijete nikakve intervencije i zahvati. - Postigli smo takvi organizacijski oblik upravljanja, koji pretpostavlja da u prvome planu kao i do sada bude maslina (možemo je i personificirati) i težak koji je s njom živio u simbiozi. Može u obzir doći i neki savršeniji oblik turizma, ali maslinskoj šumi osim ruksaka i tovara ništa ne treba, kaže direktor lunjske zadruge i vlasnik moderne uljare Želimir Badurina. Tu je prirodni stanovnik ovca, a težak mora imati osjećaj koristi od svoga rada, što opet vraća kroz izvrsne autohtone proizvode, a oni su najbolja turistička promidžba. Mi bismo dodali; ako netko daje novac valja ga primiti samo za restauraciju suhozida i staza, te ono što vraća iskonu, pa bar i vrtovi šumom (p)ostali. Rajko Polić
lunjske masline - milenijske masline s ovcama se uzajamno pomažu     fo rajko polić lunjske masline - svaka maslina težakaa ima
fo rajko polić lunjske masline - patina na suhozidima uljeza otkriva fo rajko polić lunjske masline - znanost dokazuje i milenijsku starost fo rajko polić lunjske nasline - obitelj bernarda kocijana ima preko 60 stabala  fo rajko polić