Vrijeme za: Cijepljenje je pravi težački posao

Vrijeme za:
Cijepljenje je pravi težački posao Datum: 02.09.2009.Kolovoz i dio rujna vrijeme je za okuliranje voćaka na našim širim prostorima. Kada koncem ljeta u lanjske podloge počne dolaziti sok, cjepljari se laćaju svojih specijalnih «kusturica» i kreću u kampanju u kojoj se posao nerijetko traži i preko državnih granica. Ove smo godine sezonu cijepljenja pratili kod renomiranog rasadničara dipl. inž. Branka Cara (Agro Car d.o.o. iz Novaka - Donja Bistra) i njegovih dvojice sinova, također već agronoma, koja je trajala baš za velikih vrućina, polovicom kolovoza,  no posao je na svim vestama obavljen dobro.

OKULIRANJE

Običaj je u našim krajevima da se odmah iznad zemlje na podlozi načini «T» rez, tupom se stranom noža,  ako pod korom ima dovoljno soka, otvori i u njega umetne pup odrezan s plemke, te zavije cjepljarskom gumicom. Gumica je foto-labilna, pa nakon nekoga vremena, kada se pup već primio, popuca i padne, te ne ometa rast i kalusiranje spoja. Problem ovoga načina je nedostatak soka i krutost kore, te rad s obje ruke u potpunoma nagnutom položaju.
U novije vrijeme pup se s plemke skida kao odrezak ili isječak, te umeće u isto takav oblik na podlozi (kao čip u ploču) i zavija 8 mikronskom folijom preko svega, koja ne dopušta odlazak sokova, ali se mora ručno skidati. Radi se jednom rukom. Ovaj način, navodno nastao u dolini Neretve, a srbijanski ga cjepljari, koji  u našim rasadnicima nadničare zbog manjka domaćih cjepljara, nazivaju «čivija» (pup se na falc u podlozi zavjesi kao slika na čavao). U svemu je svakako najvažnije, da se bar s jedne strane kora poklopi s korom.

DOMAĆE SADNICE

Hrvatske nema dovoljno sadnog materijala za voće i vinograde, ali situacija se svake godine poboljšava. Voćari su sve skloniji sadnicama iz domaćih izvora, jer se tako glede struke imaju kome obratiti i nakon sadnje, a domaći rasadničari pouzdano nude sortiment prema ekološkim uvjetima novih trajnih nasada, jer su im podneblja i položaji bolje poznati. Najlošije za sve sudionike je nelegalni uvoz materijala sumnjiva zdravlja i kakvoće.

Rajko Polić

Na slikama redom:

Cjepljari u kolovozu uglavnom cijeli dan provedu pognuti na suncu
Zato je potrebno malo hlada i vode, da se ne dehidrira i ne dobije sunčanica
Žene pomažu u raščišćavanju trave i korova.
Uza cijepljene lanjske trešnje, koju su također radili, stoji ekipa (Duško, Dragana, Rajko i Saša) iz srbijanskih voćarskih krajeva (Kruševac, Velika Drenova), koji se «rađaju s cjepljarskim nožem»
Odrezak, čip ili čivija zamotava se folijom umjesto gumice.
FO: R.P.

malo hlada - spas od sunčanice mladi inženjer - Zvonko Car sa svojim radnicima "u brazdi" žene u rasadniku - cijele godine ratuju s travom i korovom cjepljari iz srbije - rodovito ispomažu u našim rasadnicima rez za umetanje "čipa" - ili vješanje na "čiviju" cjepljar samo "slaže" pupove na mjesto - a vezač za njim ide s foliojom folija je vrlo prijamčljiva - ali je treba skidati ručno zarezivanjem