Poljoprivredni glasnik - novi broj

Poljoprivredni glasnik -
novi broj Datum: 15.10.2009.

Oku ugodan - poslu koristan

Iz tiska je upravo izašao 5. broj Poljoprivrednog glasnika, idavača Novotisak d.o.o., tel. 01/3701-621, 3701-870, kojeg potpisuje glavni urednik mr.sc. Teo Sanseović, a ispisuje cijeli niz stručnih suradnika. Tisak je vrhunske kvalitete, a sadržaji, stručne teme, imaju trajnu edukacijsku i priručničku vrijednost. Na visokom je nivou i informativni, te reklamni dio.
Iako je zagazio tek u drugu godinu, revijalni časopis Poljoprivredni glasnik u kombinaciji sa svojom elektronskom podrškom, na posve transparentan i jednostavan način čitatelje-korisnike, dvomjesečno, uvodi u moderni svijet agrara. .....novotisak@zg.t-com.hr

R.P.

poljoprivredni - glasnik broj 5 poljoprivredni - glasnik broj 5 poljoprivredni - glasnik broj 5 poljoprivredni - glasnik broj 5